MENU

O NAS

O nas
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Osiągnięcia

oranges-line
Nagrody
Wyróżnienie w konkursie "Laur Innowacyjności 2016" Wyróżnienie w konkursie "Laur Innowacyjności 2016"

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna postanowiła w 2016 roku przyznać IMN CLAiO wyróżnienie w Konkursie im. Stanisława Staszica w kategorii "technika wojskowa".

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw otrzymało wyróżnienie za baterię termiczną BTR - 10 wchodzącą w skład rodziny baterii termicznych amunicji precyzyjnego rażenia. Wszystkie baterie termiczne produkowane przez IMN CLAiO są wynikiem własnych badań, opracowań i doświadczeń. Bateria termiczna BTR - 10 jest przeznaczona do zasilania inteligentnych pocisków moździerzowych typu APR-120, jest odporna na przeciążenia startowe rzędu 90 000 m/s2 .

Pryzmat Innowacyjności "Innowacje dla Sił Zbrojnych RP" 2016 Pryzmat Innowacyjności "Innowacje dla Sił Zbrojnych RP" 2016

IMN CLAiO otrzymało Nagrodę III Stopnia w kategorii Nauka w II edycji konkursu"Innowacje dla Sił Zbrojnych" RP zorganizowanym przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych na najlepsze rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności.

IMN CLAiO zostło nagrodzone za baterię termiczną BTR - 06, opracowanej oraz wytworzonej przez zespół

IMN CLAiO, który jest jedynym producentem tego typu baterii w Polsce.

 

Brązowy Laur Innowacyjności 2015 Brązowy Laur Innowacyjności 2015

Centralne Laboratorim Akumulatorów i Ogniw, poznański oddział Instytutu Metali Nieżelaznych, po raz kolejny zostało laureatem prestiżowego Konkursu im. Stanisława Staszica i otrzymało Brązowy Laur Innowacyjności 2015 za baterię termiczną BTR - 06.

Laury Innowacyjności przyznawane są corocznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną produktom, technologiom i usługom oraz innym rozwiązaniom  wyróżniającym się pod względem innowacyjności i które mogą mieć szczególny wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

ZŁOTY MEDAL na targach ITM Polska 2014 ZŁOTY MEDAL na targach ITM Polska 2014

Nasza firma zdobyła ZŁOTY MEDAL na targach MTP Innowacje - Technologie - Maszyny Polska 2014 za opracowanie wspólnie z producentem akumulatorów AUTOPART sp. z o.o. innowacyjnej gamy akumulatorów GALAXY GOLD POWER.

Brązowy Laur Innowacyjności Brązowy Laur Innowacyjności

IMN CLAiO otrzymało BRĄZOWY LAUR INNOWACYJNOŚCI w trzeciej edycji konkursu NOT im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „LAUR INNOWACYJNOŚCI 2013” w kategorii Inżynieria materiałowa – wyrób za projekt „Uruchomienie produkcji akumulatorów ołowiowych rozruchowych z elektrodą dodatnią otrzymaną metodą cięto-ciągnioną.” Współtwórcą naszego sukcesu jest firma: AUTOPART S.A., w Mielcu, w której nastąpiło wdrożenie wyników naszych prac badawczych.

ZŁOTY MEDAL na targach Innowacje - Technologie - Maszyny Polska 2009 ZŁOTY MEDAL na targach Innowacje - Technologie - Maszyny Polska 2009

Na targach Innowacje - Technologie - Maszyny Polska 2009 w konkursie Transfer Wyników Badań Naukowych do Praktyki Gospodarczej CLAiO zdobyło ZŁOTY MEDAL za Technologię produkcji wysokiej jakości akumulatorów ołowiowo - kwasowych. Współtwórcą naszego sukcesu jest LOXA Sp. z o. o., w której nastąpiło wdrożenia wyników naszych prac badawczych.


Patenty

Wykonywane w Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw prace naukowe, naukowo-badawcze i aplikacyjne niejednokrotnie prowadzą do innowacyjnych rozwiązań, będących przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.


Wdrożenia

Działalność naukowa poznańskiego oddziału IMN, Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw jest w szczególności ukierunkowana na opracowywanie i unowocześnianie systemów prądotwórczych, a owocami naszej pracy są liczne wdrożenia w przemyśle chemicznych źródeł prądu.