MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Próżniowy mieszalnik z platformą wibracyjną

oranges-line
Nr sprawy: 6-KO-2015
Termin ogłoszenia wyników: 14.03.2015

Próżniowy mieszalnik z platformą wibracyjną

powrót do listy zamówień