MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Stanowisko do otrzymywania materiału elektroaktywnego

oranges-line
Nr sprawy: -
Termin ogłoszenia wyników: 13 maja 2015 r.


 

powrót do listy zamówień