MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa w formie leasingu operacyjnego wielokanałowego urządzenia do badań elektrochemicznych z opcją wykupu w ramach realizacji projektu

Nr sprawy: 2-PN-2018
Koordynator sprawy: Anita Nowak
Termin składania ofert: Aktualny termin składania ofert 12.09.2018 godz. 14.00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie prototypowego zautomatyzowanego urządzenia do wytwarzania tabletek grzejnych

Nr sprawy: Sprawa nr 2-PN-2016
Termin ogłoszenia wyników: 25.01.2017 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Usługa dozoru i ochrony osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Nr sprawy: 3-AP-2016
Termin ogłoszenia wyników: 29.12.2016 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego urządzenia umożliwiającego przeprowadzenia badań elektrycznych akumulatorów i baterii

Nr sprawy: 1A-PN-2016
Termin ogłoszenia wyników: 02.08.2016

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie badań elektrycznych akumulatorów i baterii

Nr sprawy: 1-PN-2016
Termin ogłoszenia wyników: 01.07.2016

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do badań bezpieczeństwa klimatycznego, termicznego i mechanicznego akumulatorów - III części

Nr sprawy: 4-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 31.08.2015

CZYTAJ WIĘCEJ