MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa urządzenia do wytwarzania elektrod i membran polimerowych metodą nakładania past (aplikator)

Nr sprawy: 1.1.2-2/2010
Termin ogłoszenia wyników: 29.06.2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa wzorcowanych wag o wysokiej precyzji ważenia;

Nr sprawy: 1.1.2-1/2010
Termin ogłoszenia wyników: 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa aparatury pomiarowej do badań elektrycznych baterii termicznych

Nr sprawy: PBR-1011/03/2009
Termin ogłoszenia wyników: 20.10.2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w Poznaniu, ul. Forteczna

Nr sprawy: 3002/07/2009
Termin ogłoszenia wyników:

CZYTAJ WIĘCEJ

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w Poznaniu, ul. Forteczna

Nr sprawy: 3001/05/2009
Termin ogłoszenia wyników: 15.07.2009

CZYTAJ WIĘCEJ