MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dozór i ochrona osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Nr sprawy: 2-AP-2017
Koordynator sprawy: Joanna Jankowska
Termin składania ofert: 08.12.2017 godz. 10.00

CZYTAJ WIĘCEJ

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w Poznaniu, ul. Forteczna

Nr sprawy: 3002/07/2009
Termin ogłoszenia wyników:

CZYTAJ WIĘCEJ

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w Poznaniu, ul. Forteczna

Nr sprawy: 3001/05/2009
Termin ogłoszenia wyników: 15.07.2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego A i E w Poznaniu

Nr sprawy: 3001/05/2009
Termin ogłoszenia wyników: 15.07.2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawę dwustanowiskowego zestawu urządzeń do pomiaru zawartości tlenu w atmosferze argonu

Nr sprawy: PBR-1011/05-01/2009
Termin ogłoszenia wyników: 17.06.2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa dwustanowiskowego zestawu urządzeń do pomiaru zawartości wilgoci w atmosferze argonu

Nr sprawy: PBR-1011/05-01/2009
Termin ogłoszenia wyników: 16.06.2009

CZYTAJ WIĘCEJ