MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska grzewczego do wykonywania złącz szkło-metal

Nr sprawy: 1-PN-2018
Koordynator sprawy: Joanna Jankowska
Termin składania ofert: 22-05-2018 (g. 12.00)

CZYTAJ WIĘCEJ

Modernizacja pomieszczeń Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu poprzez dostosowanie do wymogów technicznych pracy aparatury, podniesienia możliwości badawczych oraz zwiększenia bezpieczeństwa pr

Nr sprawy: 1/PN/2017
Termin ogłoszenia wyników: 08.09.20117

CZYTAJ WIĘCEJ