MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego urządzenia umożliwiającego przeprowadzenia badań elektrycznych akumulatorów i baterii

Nr sprawy: 1A-PN-2016
Termin ogłoszenia wyników: 02.08.2016

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie badań elektrycznych akumulatorów i baterii

Nr sprawy: 1-PN-2016
Termin ogłoszenia wyników: 01.07.2016

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do badań bezpieczeństwa klimatycznego, termicznego i mechanicznego akumulatorów - III części

Nr sprawy: 4-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 31.08.2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do wysokonapięciowych badań bezpieczeństwa prądowego akumulatorów II części

Nr sprawy: 3-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 27.08.2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do badań bezpieczeństwa klimatycznego, termicznego i mechanicznego akumulatorów

Nr sprawy: 2-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 11.08.2015

CZYTAJ WIĘCEJ