MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dozór i ochrona osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Nr sprawy: 2-AP-2017
Koordynator sprawy: Joanna Jankowska
Termin składania ofert: 08.12.2017 godz. 10.00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do wysokonapięciowych badań bezpieczeństwa prądowego akumulatorów II części

Nr sprawy: 3-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 27.08.2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do badań bezpieczeństwa klimatycznego, termicznego i mechanicznego akumulatorów

Nr sprawy: 2-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 11.08.2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do prowadzenia procesu formacji w warunkach nadzorowanych.

Nr sprawy: 1-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 18.06.2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do badań strukturalnych materiałów stosowanych w chemicznych źródłach prądu.

Nr sprawy: 4-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 02.12.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Audyt zewnętrzny projektu

Nr sprawy: 12-KO-2014
Termin ogłoszenia wyników: 19.08.2014

CZYTAJ WIĘCEJ