MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do prowadzenia procesu formacji w warunkach nadzorowanych.

Nr sprawy: 1-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 18.06.2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do badań strukturalnych materiałów stosowanych w chemicznych źródłach prądu.

Nr sprawy: 4-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 02.12.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Audyt zewnętrzny projektu

Nr sprawy: 12-KO-2014
Termin ogłoszenia wyników: 19.08.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Wymiana rozdzielni elektrycznej głównej w budynku B Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw przy ulicy Fortecznej 12 w Poznaniu

Nr sprawy: 11-KO-2014
Termin ogłoszenia wyników: 18.08.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa i montaż dygestorium z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego

Nr sprawy: 10-KO-2014
Termin ogłoszenia wyników: 14.07.2014

CZYTAJ WIĘCEJ