MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa w formie leasingu operacyjnego wielokanałowego urządzenia do badań elektrochemicznych z opcją wykupu w ramach realizacji projektu

Nr sprawy: 2-PN-2018
Koordynator sprawy: Anita Nowak
Termin składania ofert: 30.08.2018 godz. 14.00

CZYTAJ WIĘCEJ

Wymiana rozdzielni elektrycznej głównej w budynku B Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw przy ulicy Fortecznej 12 w Poznaniu

Nr sprawy: 11-KO-2014
Termin ogłoszenia wyników: 18.08.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa i montaż dygestorium z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego

Nr sprawy: 10-KO-2014
Termin ogłoszenia wyników: 14.07.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie komory rękawicowej typu Glove Box z detektorami wilgoci i tlenu

Nr sprawy: 3-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 14.07.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Robty budowlane: termomodernizacja budynków B,C; wymiana instalacji sanitarnej budynku B; wymiana rozdzielni elektrycznej budynku B.

Nr sprawy: 2-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 24.06.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawę, montaż i uruchomienie spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym typu ICP-OES i mineralizatora.

Nr sprawy: 1-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 17.06.2014

CZYTAJ WIĘCEJ