MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa, montaż i uruchomienie komory rękawicowej typu Glove Box z detektorami wilgoci i tlenu

Nr sprawy: 3-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 14.07.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Robty budowlane: termomodernizacja budynków B,C; wymiana instalacji sanitarnej budynku B; wymiana rozdzielni elektrycznej budynku B.

Nr sprawy: 2-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 24.06.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawę, montaż i uruchomienie spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym typu ICP-OES i mineralizatora.

Nr sprawy: 1-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 17.06.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa reaktora autoklawu do syntezy materiałów elektrodowych

Nr sprawy: CLAiO/PN/03/10
Termin ogłoszenia wyników: 02.07.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa urządzenia do testowania akumulatorów wysokimi prądami

Nr sprawy: 17A-PN-2013
Termin ogłoszenia wyników: 13.08.2013

CZYTAJ WIĘCEJ