MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska grzewczego do wykonywania złącz szkło-metal

Nr sprawy: 1-PN-2018
Koordynator sprawy: Joanna Jankowska
Termin składania ofert: 22-05-2018 (g. 12.00)

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa reaktora autoklawu do syntezy materiałów elektrodowych

Nr sprawy: CLAiO/PN/03/10
Termin ogłoszenia wyników: 02.07.2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa urządzenia do testowania akumulatorów wysokimi prądami

Nr sprawy: 17A-PN-2013
Termin ogłoszenia wyników: 13.08.2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa urządzenia do testowania akumulatorów wysokimi prądami

Nr sprawy: 17-PN-2013
Termin ogłoszenia wyników: 26.07.2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa komory rękawicowej

Nr sprawy: 11-PN-2013
Termin ogłoszenia wyników: 26.04.2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa wysokomocowego potencjostatu-galwanostatu

Nr sprawy: 5-PN-2013
Termin ogłoszenia wyników: 21.03.2013

CZYTAJ WIĘCEJ