MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa urządzenia do testowania akumulatorów wysokimi prądami

Nr sprawy: 17-PN-2013
Termin ogłoszenia wyników: 26.07.2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa komory rękawicowej

Nr sprawy: 11-PN-2013
Termin ogłoszenia wyników: 26.04.2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa wysokomocowego potencjostatu-galwanostatu

Nr sprawy: 5-PN-2013
Termin ogłoszenia wyników: 21.03.2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa komory ciśnieniowej

Nr sprawy: 7-PN-2013
Termin ogłoszenia wyników: 21.03.2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykonanie trzech zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) budynków A, B, E ( wraz z przepompownią ścieków i hali Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu przy ul. Forte

Nr sprawy: 11-PN-2012
Termin ogłoszenia wyników: 15.10.2012

CZYTAJ WIĘCEJ