MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa w formie leasingu operacyjnego wielokanałowego urządzenia do badań elektrochemicznych z opcją wykupu w ramach realizacji projektu

Nr sprawy: 2-PN-2018
Koordynator sprawy: Anita Nowak
Termin składania ofert: 30.08.2018 godz. 14.00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa komory ciśnieniowej

Nr sprawy: 7-PN-2013
Termin ogłoszenia wyników: 21.03.2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykonanie trzech zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) budynków A, B, E ( wraz z przepompownią ścieków i hali Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu przy ul. Forte

Nr sprawy: 11-PN-2012
Termin ogłoszenia wyników: 15.10.2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Sprzedaż samochodu ciężarowego FIAT PANDA VAN

Nr sprawy: 7/KO/2012
Termin ogłoszenia wyników: 08.06.2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Nr sprawy: PN-1-2012
Termin ogłoszenia wyników: 15.02.2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa komputerowo sterowanego stanowiska do badań elektrochemicznych.

Nr sprawy: 6/PN/2011.
Termin ogłoszenia wyników: 27.07.2011

CZYTAJ WIĘCEJ