MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Sprzedaż samochodu ciężarowego FIAT PANDA VAN

Nr sprawy: 7/KO/2012
Termin ogłoszenia wyników: 08.06.2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Nr sprawy: PN-1-2012
Termin ogłoszenia wyników: 15.02.2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa komputerowo sterowanego stanowiska do badań elektrochemicznych.

Nr sprawy: 6/PN/2011.
Termin ogłoszenia wyników: 27.07.2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa paneli pomiarowych do badań cyklicznych

Nr sprawy: PN/04/2011
Termin ogłoszenia wyników: 31.05.2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa i montaż zestawu aparatury do badań elektrochemicznych.

Nr sprawy: PN/03/2011.
Termin ogłoszenia wyników: 12.05.2011

CZYTAJ WIĘCEJ