MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dozór i ochrona osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Nr sprawy: 2-AP-2017
Koordynator sprawy: Joanna Jankowska
Termin składania ofert: 08.12.2017 godz. 10.00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa potencjostatu-galwanostatu

Nr sprawy: CLAiO/PN/15/10
Termin ogłoszenia wyników: 20.08.2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa urządzenia do testowania ogniw i baterii rezerwowych

Nr sprawy: CLAiO/PN/16/10
Termin ogłoszenia wyników: 02.08.2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa spektrometru absorpcji atomowej do oznaczania zawartości rtęci w bateriach

Nr sprawy: CLAiO/PN/11/10
Termin ogłoszenia wyników: 02.08.2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa analizatora wielkości cząstek o rozmiarach nanometrycznych

Nr sprawy: CLAiO/PN/08/10
Termin ogłoszenia wyników: 02.08.2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa i montaż zestawu aparatury do badań elektrochemicznych ogniw paliwowych wraz z układami testowymi ogniw paliwowych oraz wyposażeniem dodatkowym

Nr sprawy: CLAiO/PN/01/10
Termin ogłoszenia wyników: 22.07.2010

CZYTAJ WIĘCEJ