MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska grzewczego do wykonywania złącz szkło-metal

Nr sprawy: 1-PN-2018
Koordynator sprawy: Joanna Jankowska
Termin składania ofert: 22-05-2018 (g. 12.00)

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa zestawu do analizy metalograficznej stopów- II partie ( mikrotwardościomierz, mikroskop)

Nr sprawy: CLAiO/PN/07/10
Termin ogłoszenia wyników:

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa stanowiska do obróbki termicznej materiałów elektrodowych – III partie (piec rurowy, suszarki próżniowe, pompa próżniowa);

Nr sprawy: CLAiO/PN/02/10
Termin ogłoszenia wyników: 29.06.2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa urządzenia do wytwarzania elektrod i membran polimerowych metodą nakładania past (aplikator)

Nr sprawy: 1.1.2-2/2010
Termin ogłoszenia wyników: 29.06.2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa wzorcowanych wag o wysokiej precyzji ważenia;

Nr sprawy: 1.1.2-1/2010
Termin ogłoszenia wyników: 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa aparatury pomiarowej do badań elektrycznych baterii termicznych

Nr sprawy: PBR-1011/03/2009
Termin ogłoszenia wyników: 20.10.2009

CZYTAJ WIĘCEJ