MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

oranges-line

Dostawa spektrometru absorpcji atomowej do oznaczania zawartości rtęci w bateriach

Nr sprawy: CLAiO/PN/11/10
Termin ogłoszenia wyników: 02.08.2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa analizatora wielkości cząstek o rozmiarach nanometrycznych

Nr sprawy: CLAiO/PN/08/10
Termin ogłoszenia wyników: 02.08.2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa i montaż zestawu aparatury do badań elektrochemicznych ogniw paliwowych wraz z układami testowymi ogniw paliwowych oraz wyposażeniem dodatkowym

Nr sprawy: CLAiO/PN/01/10
Termin ogłoszenia wyników: 22.07.2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa zestawu do analizy metalograficznej stopów- II partie ( mikrotwardościomierz, mikroskop)

Nr sprawy: CLAiO/PN/07/10
Termin ogłoszenia wyników:

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa stanowiska do obróbki termicznej materiałów elektrodowych – III partie (piec rurowy, suszarki próżniowe, pompa próżniowa);

Nr sprawy: CLAiO/PN/02/10
Termin ogłoszenia wyników: 29.06.2010

CZYTAJ WIĘCEJ