MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie badań elektrycznych akumulatorów i baterii

oranges-line
Nr sprawy: 1-PN-2016
Termin ogłoszenia wyników: 01.07.2016
Dokumenty do pobrania:
powrót do listy zamówień