MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do badań bezpieczeństwa klimatycznego, termicznego i mechanicznego akumulatorów - III części

oranges-line
Nr sprawy: 4-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 31.08.2015
Dokumenty do pobrania:
powrót do listy zamówień