MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Dozór i ochrona osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

oranges-line
Nr sprawy: 2-AP-2017
Koordynator sprawy: Joanna Jankowska
Termin składania ofert: 08.12.2017 godz. 10.00

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dozór i ochrona osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Ustawy PZP

Szczegóły zamówienia w dokumentach do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:
powrót do listy zamówień