MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Usługa dozoru i ochrony osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

oranges-line
Nr sprawy: 3-AP-2016
Termin ogłoszenia wyników: 29.12.2016 r.

Szczegóły w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dokument do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:
powrót do listy zamówień