MENU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia z dziedziny nauki

oranges-line

Zamówienie z dziedziny nauki

pn. "Dostawa komory rękawicowej"

Nr postępowania: 1/ZDN/2018

Koordynator sprawy: dr Paulina Półrolniczak

Termin składania ofert: 13 grudnia 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty (pobierz)

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy (pobierz)